Чињеница о друштвеним медијима

ВИШЕ ЧИЊЕНИЦА: ИНТЕРНЕТ / ШИРОКОШАЛНИ | МОБИЛНА ТЕХНОЛОГИЈА

Данас се око седам од десет Американаца користи друштвеним мрежама да би се повезали једни с другима, ангажовали се на вестима, делили информације и забављали се. У наставку истражите обрасце и трендове који обликују пејзаж друштвених медија током протекле деценије.

Коришћење друштвених медија током времена

Када је Пев Ресеарцх Центер почео да прати усвајање друштвених медија 2005. године, само 5% одраслих Американаца користило је бар једну од ових платформи. До 2011. тај удео порастао је на половину свих Американаца, а данас 72% јавности користи неку врсту друштвених медија.

Одрасли у САД
21.3.2005 5%
8/12/2005 8%
31.8.2006 Једанаест%
5.11.2008 двадесет један%
8.10.2008 26%
31.8.2008 25%
12.4.2008 27%
20.12.2008 26%
19.4.2009 36%
14.9.2009 37%
27.12.2009 42%
19.1.2010 43%
30.5.2010 48%
13.9.2010 46%
24.11.2010 Четири, пет%
28.11.2010 46%
21.12.2010 47%
22.5.2011 педесет%
26.8.2011 педесет%
19.2.2012 53%
8.7.2012 59%
9.12.2012 54%
19.5.2013 61%
14.7.2013 60%
30.9.2013 63%
26.1.2014 62%
7.12.2015 65%
11.6.2016 69%
1.10.2018 69%
2.7.2019 72%

Пев Ресеарцх Центер

Ко користи друштвене медије

Како је све више Американаца усвојило друштвене медије, тако је и база корисника друштвених медија постала све репрезентативнија за ширу популацију. Млади одрасли били су међу првим онима који су усвојили друштвене мреже и настављају да користе ове веб локације на високом нивоу, али употреба старијих особа повећала се последњих година.

Аге Раце Гендер Инцоме Едуцатион Цоммунити
18-29 30-49 50-64 65+
21.3.2005 7% 6% 4% 3%
8/12/2005 16% 9% 5% 2%
31.8.2006 41% 6% 3% 0%
5.11.2008 60% двадесет један% 7% 2%
8.10.2008 65% 27% 10% 3%
31.8.2008 68% 27% 9% 2%
12.4.2008 67% 30% 12% 2%
20.12.2008 59% 28% 8% 3%
19.4.2009 70% 42% двадесет% 5%
14.9.2009 67% 44% двадесет један% 6%
27.12.2009 78% 47% 25% 8%
19.1.2010 76% 51% 26% 7%
30.5.2010 82% 53% 37% Једанаест%
13.9.2010 80% 52% 31% 9%
24.11.2010 74% 54% 33% Једанаест%
28.11.2010 78% 54% 33% 14%
21.12.2010 76% 55% 36% 12%
22.5.2011 79% 61% 38% 14%
26.8.2011 82% 59% 36% 12%
19.2.2012 82% 64% 39% 16%
8.7.2012 88% 68% 48% 22%
19.5.2013 87% 72% педесет% 24%
14.7.2013 87% 72% 49% двадесет један%
30.9.2013 89% 74% 54% 27%
26.1.2014 84% 77% 52% 27%
7.12.2015 90% 77% 51% 35%
11.6.2016 86% 80% 64% 3. 4%
1.10.2018 88% 78% 64% 37%
2.7.2019 90% 82% 69% 40%

Пев Ресеарцх Центербео Црн Хиспанско
21.3.2005 5% 4%
8/12/2005 8% 7%
31.8.2006 9% Једанаест%
5.11.2008 19% двадесет један%
8.10.2008 двадесет један% 32%
31.8.2008 22% 25%
12.4.2008 26% 25%
20.12.2008 24% 27%
19.4.2009 35% 33%
14.9.2009 39% 33%
27.12.2009 42% 42%
19.1.2010 41% 44%
30.5.2010 46% 51%
13.9.2010 47% 41% 40%
24.11.2010 Четири, пет% 43% 39%
28.11.2010 47% 40% 44%
21.12.2010 48% 41% 44%
22.5.2011 педесет% 46% 51%
26.8.2011 51% 49% Четири, пет%
19.2.2012 53% 48% 51%
8.7.2012 59% 58% 58%
9.12.2012 54% педесет% 53%
19.5.2013 60% 64% 61%
14.7.2013 56% 57%
30.9.2013 62% 58% 66%
26.1.2014 59% 61% 66%
7.12.2015 65% 56% 65%
11.6.2016 69% 63% 74%
1.10.2018 68% 69% 72%
2.7.2019 73% 69% 70%

Пев Ресеарцх Центер

Али Жене
21.3.2005 6% 4%
8/12/2005 10% 8%
31.8.2006 13% 10%
5.11.2008 двадесет један% 22%
8.10.2008 25% 27%
31.8.2008 25% 24%
12.4.2008 26% 29%
20.12.2008 25% 26%
19.4.2009 33% 38%
14.9.2009 36% 37%
27.12.2009 38% Четири, пет%
19.1.2010 39% 46%
30.5.2010 44% 52%
13.9.2010 42% 49%
24.11.2010 39% педесет%
28.11.2010 42% педесет%
21.12.2010 44% педесет%
22.5.2011 47% 54%
26.8.2011 педесет% педесет%
19.2.2012 педесет% 56%
8.7.2012 54% 64%
9.12.2012 педесет% 58%
19.5.2013 59% 63%
14.7.2013 57% 62%
30.9.2013 60% 66%
26.1.2014 60% 63%
7.12.2015 62% 68%
11.6.2016 66% 72%
1.10.2018 65% 73%
2.7.2019 65% 78%

Пев Ресеарцх Центер

Мање од 30.000 УСД 30.000 - 49.999 УСД 50.000 - 74.999 долара 75.000 УСД +
21.3.2005 3% 6% 8% 7%
8/12/2005 5% 9% 9% петнаест%
31.8.2006 8% 16% 9% 10%
5.11.2008 2. 3% 2. 3% 19% 25%
8.10.2008 27% 28% 28% 30%
31.8.2008 22% 26% 33% 28%
12.4.2008 24% 3. 4% 27% 35%
20.12.2008 26% 29% 27% 32%
19.4.2009 30% 39% 43% 47%
14.9.2009 32% 40% 43% педесет%
27.12.2009 37% 43% 47% 53%
19.1.2010 39% 43% 48% 49%
30.5.2010 42% 54% педесет% 60%
13.9.2010 38% 48% 54% 63%
24.11.2010 39% 46% 53% 57%
28.11.2010 40% педесет% педесет% 58%
21.12.2010 39% 52% 59% 60%
22.5.2011 42% 60% 56% 66%
26.8.2011 42% 54% 55% 64%
19.2.2012 46% 58% 57% 68%
8.7.2012 55% 59% 61% 73%
9.12.2012 48% 56% 60% 65%
19.5.2013 57% 63% 69% 68%
14.7.2013 52% 59% 63% 71%
30.9.2013 58% 64% 70% 73%
26.1.2014 58% 64% 67% 74%
7.12.2015 56% 69% 72% 78%
11.6.2016 60% 71% 73% 78%
1.10.2018 63% 74% 74% 77%
2.7.2019 68% 70% 83% 78%

Пев Ресеарцх Центер

Средња школа или мање Неки факултет Факултет
21.3.2005 3% 5% 10%
8/12/2005 5% 10% 13%
31.8.2006 9% 17% 9%
5.11.2008 18% 29% двадесет један%
8.10.2008 22% 32% 29%
31.8.2008 19% 28% 32%
12.4.2008 двадесет% 38% 33%
20.12.2008 19% 35% 32%
19.4.2009 27% 44% 44%
14.9.2009 27% 44% 48%
27.12.2009 29% 53% 55%
19.1.2010 32% 54% педесет%
30.5.2010 37% 58% 59%
13.9.2010 3. 4% 55% 57%
24.11.2010 33% 55% 56%
28.11.2010 36% 54% 56%
21.12.2010 35% 56% 60%
22.5.2011 39% 58% 63%
26.8.2011 39% 64% 59%
19.2.2012 41% 65% 64%
8.7.2012 48% 68% 69%
9.12.2012 44% 62% 62%
19.5.2013 52% 67% 69%
14.7.2013 47% 67% 71%
30.9.2013 51% 70% 73%
26.1.2014 педесет% 71% 69%
7.12.2015 54% 70% 76%
11.6.2016 59% 73% 78%
1.10.2018 60% 72% 79%
2.7.2019 64% 74% 79%

Пев Ресеарцх Центер

Урбан Субурбан Сеоски
21.3.2005 6% 5% 3%
8/12/2005 10% 8% 6%
31.8.2006 14% 10% 10%
5.11.2008 24% 22% 16%
8.10.2008 30% 25% 19%
31.8.2008 29% 24% 18%
12.4.2008 30% 28% двадесет један%
20.12.2008 24% 19% 14%
19.4.2009 29% 33% двадесет један%
14.9.2009 33% 31% 28%
27.12.2009 Четири, пет% 43% 3. 4%
19.1.2010 Четири, пет% 43% 35%
30.5.2010 53% педесет% 39%
13.9.2010 48% педесет% 32%
24.11.2010 48% 46% 40%
28.11.2010 педесет% 46% 41%
21.12.2010 51% 49% 39%
22.5.2011 53% 52% 44%
26.8.2011 53% 51% 42%
19.2.2012 56% 54% Четири, пет%
8.7.2012 60% 61% педесет%
9.12.2012 56% 55% 47%
19.5.2013 64% 61% 56%
14.7.2013 64% 60% 49%
30.9.2013 66% 63% 55%
26.1.2014 63% 64% 53%
7.12.2015 64% 68% 58%
11.6.2016 69% 71% 60%
1.10.2018 75% 69% 59%
2.7.2019 76% 72% 66%

Пев Ресеарцх Центер

Које платформе друштвених медија су најпопуларније

ИоуТубе и Фацебоок су најчешће коришћене мрежне платформе, а његова база корисника је најшире представница становништва у целини. Мањи удели Американаца користе сајтове као што су Твиттер, Пинтерест, Инстаграм и ЛинкедИн.

Фејсбук Пинтерест инстаграм ЛинкедИн Твиттер Снапцхат ЈуТјуб ВхатсАпп Реддит
8.5.2012 54% 10% 9% 16% 13%
8.7.2012 14%
9.12.2012 13% Једанаест% 13%
16.12.2012 57%
19.5.2013 петнаест%
14.7.2013 16%
16.9.2013 57% 17% 14% 17% 14%
30.9.2013 16%
26.1.2014 16%
21.9.2014 58% 22% двадесет један% 2. 3% 19%
4.12.2015 62% 26% 24% 22% двадесет%
4.4.2016 68% 26% 28% 25% двадесет један%
1.10.2018 68% 29% 35% 25% 24% 27% 73% 22%
2.7.2019 69% 28% 37% 27% 22% 24% 73% двадесет% Једанаест%

Пев Ресеарцх Центер

Ко користи сваку платформу друштвених медија

Употреба главних платформи друштвених медија варира у зависности од фактора као што су старост, пол и образовање.

Фацебоок / Инстаграм / ЛинкедИн Твиттер / Пинтерест / Снапцхат ИоуТубе / ВхатсАпп / Реддит

% одраслих Американаца који користе сваку платформу друштвених медија

Фејсбук инстаграм ЛинкедИн
Укупно 69% 37% 27%
Али 63% 31% 29%
Жене 75% 43% 24%
Узраст 18-29 79% 67% 28%
30-49 79% 47% 37%
50-64 68% 2. 3% 24%
65+ 46% 8% Једанаест%
бео 70% 33% 28%
Црн 70% 40% 24%
Хиспанско 69% 51% 16%
Средња школа или мање 61% 33% 9%
Неки факултет 75% 37% 26%
Факултет 74% 43% 51%
Урбан 73% 46% 33%
Субурбан 69% 35% 30%
Сеоски 66% двадесет један% 10%

Извор: Истраживање спроведено од 8. јануара до 7. фебруара 2019.

Пев Ресеарцх Центер

% одраслих Американаца који користе сваку платформу друштвених медија

Твиттер Пинтерест Снапцхат
Укупно 22% 28% 24%
Али 24% петнаест% 24%
Жене двадесет један% 42% 24%
Узраст 18-29 38% 3. 4% 62%
30-49 26% 35% 25%
50-64 17% 27% 9%
65+ 7% петнаест% 3%
бео двадесет један% 33% 22%
Црн 24% 27% 28%
Хиспанско 25% 22% 29%
Средња школа или мање 13% 19% 22%
Неки факултет 24% 32% 29%
Факултет 32% 38% двадесет%
Урбан 26% 30% 29%
Субурбан 22% 30% двадесет%
Сеоски 13% 26% двадесет%

Извор: Извор: Истраживање спроведено од 8. јануара до 7. фебруара 2019.

Пев Ресеарцх Центер

% одраслих Американаца који користе сваку платформу друштвених медија

ЈуТјуб ВхатсАпп Реддит
Укупно 73% двадесет% Једанаест%
Али 78% двадесет један% петнаест%
Жене 68% 19% 8%
Узраст 18-29 91% 2. 3% 22%
30-49 87% 31% 14%
50-64 70% 16% 6%
65+ 38% 3% 1%
бео 71% 13% 12%
Црн 77% 24% 4%
Хиспанско 78% 42% 14%
Средња школа или мање 64% 18% 6%
Неки факултет 79% 14% 14%
Факултет 80% 28% петнаест%
Урбан 77% 24% Једанаест%
Субурбан 74% 19% 13%
Сеоски 64% 10% 8%

Извор: Извор: Истраживање спроведено од 8. јануара до 7. фебруара 2019.

Пев Ресеарцх Центер

Колико често Американци користе странице друштвених медија

За многе кориснике друштвени медији су део њихове свакодневице. Отприлике три четвртине корисника Фејсбука - и отприлике шест од десет корисника Инстаграма - посећују ове веб локације најмање једном дневно.

Платформа Ређе Недељно Свакодневно
Фејсбук 9% 17% 74%
Снапцхат 22% 17% 61%
инстаграм 16% двадесет један% 63%
Твиттер 29% 29% 42%
ЈуТјуб 17% 32% 51%

Пев Ресеарцх Центер

Сазнајте више

Пратите ове линкове за детаљнију анализу утицаја друштвених медија на амерички живот.

10 чињеница о Американцима и Фејсбуку 16. маја 2019
Коришћење друштвених медија у САД-у 2019. 10. априла 2019
Миленијалци се истичу употребом технологије, али старије генерације такође прихватају дигитални живот 2. маја 2018
Компликована осећања Американаца према друштвеним мрежама у ери забринутости за приватност 27. марта 2018
Коришћење друштвених медија у 2018. 1. марта 2018
Будућност истине и дезинформација на мрежи 19. октобар 2017
Будућност слободног говора, тролови, анонимност и лажне вести на мрежи 29. марта 2017

Сви извештаји и постови на блогу који се односе на друштвене медије.